1/6

Özbekistan'ın tarihi şehri Buhara'da bulunan 12 tarihi yapının cepheleri ve bu yapıları bağlayan yolların aydınlatma projesinin hazırlanması planlanmaktadır.

BUHARA

Tarihi Yapıların Aydınlatma Tasarımı İşlem Basamakları

 

 1. Saha ziyareti ve mevcut durumun belirlenmesi

 2. Hava fotograf ve videolarının hazırlanması

 3. Yerel otoriteler ile istişhare

 4. Sanat ve tarih danışmanlarının fikir ve görüşlerinin alınması

 5. Mevcut binaların topografya ve röleve çalışmalarının yapılması

 6. Mevcut yapıların 3 boyutlu görsellerinin hazırlanması

 7. Olası armatür testleri ve onaylarının alınması

 8. Aydınlatma şiddeti hesaplamalarının yapılması

 9. Uygun armatür tip ve tekniklerinin seçimi

 10. Yatay ve altyapı planlarının hazırlanması

 11. Kolon şemaları ve kuvvet hesaplamaları

 12. Teknik şartname ve ihale dosyasının hazırlanması