Enerji verimliliğinde geleceği şekillendirme

Konut, Bina, Endüstri ve Altyapı ve Veri Merkezleri pazarına yönelik entegre çözümler sunuyoruz. Artık, çevreyi korurken aynı zamanda performansınızı artırabileceğiniz uzun ömürlü bir enerji stratejisi oluşturabilirsiniz. Yeryüzünden daha fazlasını koruyun. Enerjinizden en iyi şekilde yararlanın.

 

Herkes ışıkları kapatarak veya ısıyı düşürerek yeryüzünün korunmasına yardımcı olabilir, fakat bu, CO2 emisyonlarının çok küçük bir bölümünü oluşturur. Diğer taraftan, günümüzde enerji tüketiminin yarısından fazlası endüstri ve bina pazarında gerçekleşmektedir. Enerji Verimliliği, enerji tüketimini azaltmanın ve sera gazı emisyonlarını Kyoto hedeflerine çekmenin en hızlı, en ucuz ve en temiz yoludur.İddialı Enerji Verimliliği önlemleri artık uygulanabilir: mevcut tesisatların çoğunluğunda, mevcut ürün ve teknolojileri kullanarak %30'a varan enerji tasarrufu hedefleyebilirsiniz.

 

  Çoğu elektrik santralindeki verimliliğin aksine iletim ve elektrik dağıtım şebekesindeki kayıplar nedeniyle, binalarda 1kWh'lik kullanım 3kWh'lik üretim gerektiriyor: binalarda tasarruf edilen her birim enerji karşılığında, üretim düzeyinde 3 kat daha fazla tasarruf ediyoruz.

Enerji tasarruflarını büyümeye dönüştürmenize yardımcı olan enerji etkin çözümlerle konut, bina, enerji ve altyapı, veri ve ağ pazarlarında kapsamlı yanıtlar sunuyoruz!

 

Sürdürülebilirlikle ilgili 4 adımımız, başarılı enerji verimliliği sağlar

1- Olası tasarruf alanlarını ve sorunları belirlemek için enerji kullanımını ölçün.

2- Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler monte edin.

3- Otomasyon yönetimi, danışmanlık, eğitim ve izleme kaynaklarını kullanarak yüksek performansı korurken uzun vadeli kullanımı iyileştirin.

4- Bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarruflarını sürekli analiz edin.

 

Enerji yöneticiniz, enerji uzmanınız ve çevreci iş ortağınız olmayı taahhüt ediyoruz!

Akıllı binalar enerjiyi tasarruflu kullanır

Bütçeler giderek daralıyor. Yeşil mevzuat, her geçen gün tüm dünyada daha fazla hakim oluyor. Hızla değişen bu ortamda rekabet edebilmek için binanızdan çok daha iyi bir performans almanız gerekiyor.


Binanız bu güçlüklerin üstesinden gelmenizde size yardımcı olsaydı ne olurdu?

Binanızın potansiyelini açığa çıkarabilir ve bunu sonuçlara dönüştürebiliriz. Bugün tüm dünya genelinde bina sahiplerinin görevi olan işletme, çevre ve düzenleme sorunlarına yönelik çözümler. Enerji maliyetlerinde yüzde 30’a varan düşüş sağlayan sonuçlar.

Energy Edge, oteller gibi özel kuruluşlara ve işletmelere enerji maliyetleri ile işletme giderlerini kısa bir geri ödeme dönemi içinde azaltmaları konusunda yardımcı olan tesis iyileştirme programıdır. Kısa sürede enerji tasarrufu ile iyileştirilmiş Yatırım Geri Dönüşü sunar.

Enerji Performansı Sözleşmesi, kamu finansmanlı kuruluşların daha uzun süreli geri ödeme dönemlerinde sermaye iyileştirmesi sağlamasına yardımcı olur. Üniversiteler proje finansmanını tamamlayabilmek için genellikle dışarıdan kaynak bulmak zorundadırlar. Teknolojik Bina Çözümleri enerji tasarrufunu garanti ederek, yatırım maliyetinin kısa sürede geri dönüşünü sağlar ve finansman arayışını kolaylaştırır.

Genişletilmiş Enerji Hizmetleri, uzun vadeli enerji planlaması, enerji uzaktan izleme, idari raporlama, düzenli enerji denetimi ve tesis kontrollerini kapsar.

Bu program, üniversiteler, sağlık hizmetleri, ticari ofisler ve otellerdeki son kullanıcıların ihtiyaçlarına benzersiz şekilde uyarlanabilir.

Bina Çözümleri kullanıcıların aşağıdaki yeşil bina sertifikalarını almasına yardımcı olmaktadır:

 

  • Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED)

  • BREEAM (İngiltere)

  • Energy Star (ABD)

  • NABERS (Avustralya)

  • Avrupa Bina Enerji Performansı Direktifi (EPBD)


Çevre bilincine sahip programlar, kurumsal sorumluluk sergilemekte ve çalışanları çok daha verimli hale getirmektedir.